dissabte, 1 de juny del 2013

MESURES PER ESTALVIAR AIGUA


A partir del debat fet a classe, s'han obtingut les següents conclusions

MESURES PER ESTALVIAR AIGUA 
 El vàter
•Evitar l'ús del vàter com a paperera, atès que amb cada descàrrega s'aboquen entre 6 i 10 litres d'aigua .
•Redueix el volum de descàrrega de la cisterna del wàter, quan et sigui possible. Existeixen diversos dispositius per reduir i estalviar, com per exemple, l'ús de cisternes de capacitat reduïda (6 litres), de cisternes de doble descàrrega (una complerta- 6 litres- i una altra de més curta- 3 litres), o de sistemes de flux interromput: quan es considera que l'aigua descarregada és suficient, es torna a prémer el botó de descàrrega i aquesta s'interromp. També tens l’opció de col.locar una ampolla de plàstic plena d’auga dins la cisterna, estalviaràs de 2 a 4 litres.
Les aixetes i el rentamans 
•Tanca les aixetes quan no facis servir l'aigua. Una aixeta oberta consumeix uns 10 litres cada minut.
•Repara les aixetes que perdin aigua. Amb una aixeta que degota podem perdre fins a 30 litres al dia.
•Redueix el cabal d'aigua de les aixetes instal·lant dispositius barats i senzills de col·locar que permeten estalviar aigua: els economitzadors o airejadors. Aquests s'enrosquen a dutxes i aixetes i incorporen un mecanisme que barreja aire amb aigua i, amb la mateixa pressió, s'aconsegueix un consum de fins a un 50% més baix.
El cotxe 
•Si en tens, renta el cotxe al túnel de rentat o amb una esponja i una galleda, en comptes de fer-ho amb mànega. Això permet estalviar fins a 350 litres d'aigua cada rentada.
El renta vaixelles 
Fes servir el rentavaixelles amb la càrrega completa, i utilitza sempre que puguis els programes d'estalvi.
•Quan hagis de canviar de rentavaixelles, compra'n un de baix consum doncs redueix substancialment el consum d'aigua.
La  rentadora
•Fes servir la rentadora amb la càrrega completa i selecciona el programa adequat en funció del tipus de roba i el seu estat de brutícia.
•Si has de canviar de rentadora, compra aquella de baix consum. Mentre que una rentadora antiga pot gastar fins a 220 litres d'aigua per rentada, una de baix consum necessita només 50 litres, a més de consumir menys energia.
La dutxa 
•Si et dutxes estalviaràs aigua. Mentre que una banyera plena gasta 300 litres, amb una dutxa en gastaràs 50.
•Fes servir un airejador en el capçal de la dutxa, així podràs estalviar fins al 50% de l'aigua.
•Si t'has de canviar d'aixeta de dutxa utilitza una monocomandament doncs podràs estalviar l'aigua derivada de la recerca de la temperatura ideal.
El reg de les plantes 
• REGAR les plantes de bon matí o al vespre . Recollir l’aigua de pluja, també aprofitar l’aigua de renta la fruita i la verdura. Escull plantes autóctones.
•  Si tenim jardí  podem  instal·lar un programador de reg que es fixa a l'aixeta i permet escollir el moment (bon matí o al vespre) i la freqüència.

No embrutant l'Aigua! 
•No abococar productes nocius per al medi o de difícil eliminació natural o artificial: olis de cuina, productes de neteja, substàncies químiques dels laboratoris, aiguarràs, pintures, dissolvents o similars, etc. (un sol litre d'oli mineral pot contaminar 10.000 litres d'aigua). Aquests productes dificulten el procés de depuració a les plantes depuradores d'aigües residuals. Per això, cal separar-los i portar-los a la deixalleria més propera, perquè rebin el tractament adequat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada