dilluns, 16 de desembre del 2013

OBJECTIUS


                                                                                                            

  Objectius d'Escoles Verdes Salvador Dalí                            Curs   2013-14                                                                                               

                                                                                                           


 1.     Apagar els llums al sortir de l’aula , esbarjos, final de classe…

 2.     Usar els contenidors de recollida selectiva de paper (classes, seminaris i sala de professors), de plàstic (sala de professors i laboratoris), de vidre ( laboratoris  ) i de piles i mòbils (vestíbul de d'institut).

3.     Estalvi de la calefacció: tancar les portes i no obrir innecessàriament les finestres excepte per mantenir una bona qualitat d’aire.

4.     Estalvi d’aigua: usar-la de forma correcta als lavabos, fons i vestuaris.

5.     Estalvi de paper: impressió sempre a doble cara, sol·licitar el nombre exacte de còpies, reutilitzar el paper fotocopiat per esborranys.

6.     Contaminació sonora: no cridar, parlar amb correcció.

7.     Contaminació estètica: no llençar papers i altres residus al sòl, una higiene correcta.

8.     Alimentació: procurar una alimentació equilibrada (no llençar els entrepans al terra i papereres) disminuir embolcalls i paper d’alumini per tal de minorar els residus sòlids.

9.     Potenciar l’ús de la bicicleta.

10.  Recollida i reutilització de llibres de text.

11.   A tutoria es nomenarà un delegat/da  verd.
                         
             
Si tota la comunitat educativa ( professorat, alumnes, Pas, personal de neteja i AMPA) col·laborem, farem  que  el nostre centre sigui un centre real de les Escoles Verdes. Gràcies a tothom!!!

.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Coordinació Escoles Verdes