diumenge, 18 de novembre del 2012

ENQUESTA PROJECTE EDUCABICI


Per tal de conèixer els hàbits de mobilitat del nostre alumnat, cliqueu al següent enllaç:
 i en acabar li doneu al botó "Envia"

PROJECTE EDUCABICI


El projecte Educabici té com a objectiu capacitar als centres escolars per promoure l’ús de la bicicleta, tot familiaritzant l’alumnat amb la mobilitat sostenible i fomentant d'aquesta manera una cultura per a la bicicleta. Concretament, consisteix en un acompanyament tècnic, durant un curs escolar, als responsables del centres per tal que duguin a terme iniciatives que afavoreixin la implantació de la bicicleta als centres educatius. El projecte s’ha dissenyat amb el suport del Servei d'Educació Ambiental de la Generalitat de Catalunya.
 
El nostre centre forma part d'aquest projecte, com a centre pilot a El Prat de Llobregat i es proposa com a objectius principals:
·        Augmentar el nombre d'alumnes que accedeixen al centre en bicicleta
·        Promoure i sensibilitzar els alumnes en l’ús de la bicicleta
·        Incorporar la bicicleta en els projectes pedagògics existents al centre (sortides, materials...)