dijous, 4 d’abril del 2013

PETJADA ECOLÒGICA
El concepte de la petjada ecològica va ser creat a principis dels anys noranta per William Rees i Mathis Wackernagel, dos estudiosos de l’ecologia.
La gran majoria de les activitats que es realitzen cada dia impliquen el consum de recursos naturals (energia, aigua, fusta, etc.), la generació de residus i l’ocupació d’un espai on poder portar a terme aquestes accions.
La nostra llar requereix d’un consum d’energia per tal que els electrodomèstics i els aparells elèctrics funcionin.
El consum de productes relacionats amb l’alimentació, la neteja, l’oci, el transport, etc. implica el consum de recursos i la generació de tot un seguit de residus.
Totes aquestes activitats “ocupen” un espai físic en el nostre planeta. Aquest espai físic és el que anomenem petjada ecològica o, dit d’altra manera, la superfície biològicament productiva (boscos, prats, cultius i mars) necessària per produir els recursos que consumim i absorbir els residus que generem.
La petjada ecològica, és una manera de calcular l’àrea de sòl que necessita cada persona per a:
- Obtenir tots els recursos que consumeix (aigua, energia, aliments..)
– Assimilar els residus que genera (brossa, emissions de CO2…)
La petjada ecològica ens permet ser conscients de les conseqüències ambientals que genera la nostra forma de vida quotidiana.
Ves a aquest enllaç http://www.miliarium.com/formularios/HuellaEcologicaA.asp i calcula la teva petjada ecològica. Escriu un comentari a aquesta entrada dient quin ha sigut el teu resultat i com creus que podries disminuir la teva petjada.